DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky - Biển quảng cáo nghệ An

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 và DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ hai - 03/10/2016 20:11
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS DIỄN PHÚ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:89/BC-THCS                                          
                                                                           Diễn Phú, ngày 23 tháng 09 năm 2016
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 -2016
DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017
Năm học 2015 - 2016  là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXX . Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tổ chức thực hiện cuộc vận động “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo ,cô giáo là một tấm gương đạo đức ,tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, việc thực hiện quy định về phẩm chất đạo đức cán bộ ,công chức ngành GD&ĐT. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu
Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo Phòng GD&ĐT Diễn Châu; Sự phối hợp các ban, ngành,  đoàn thể; Sự quan tâm, chăm lo đến chất lượng và phong trào giáo dục của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Diễn Phú ; sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh nhà trường. Giáo dục trường THCS Diễn Phú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 trên tất cả các mặt giáo dục toàn diện.
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN  CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016
I. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương
 Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Diễn Phú  phê duyệt  chỉ đạo  về xây dựng cơ sở vật chất và các khoản thu đóng góp thỏa thuận với các bậc phụ huynh;
Công tác phổ cập GD đạt kết quả cao;
Xây dựng kế hoạch phối hợp đoàn thể trong nhà trường thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trương học thân thiện, học sinh tích cực”. “Xây dựng trường học an toàn phòng chống đuối nước trong cơ sở giáo dục THCS”.
II. Kết quả thực hiện 3 cuộc vận động và phong trào thi đua.
Thực hiện chỉ thị 03/CT- TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, nâng cao hiệu quả chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
Có mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, giữa giáo viên và học sinh; tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ( kĩ năng ứng xử, mạnh dạn trong trong giao tiếp, tự lập, ...)
II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016
1.     Duy trì sỹ số
Đầu năm: 349  học sinh
Số học sinh giảm hơn so với năm học 2014 - 2015 là 19 học sinh
Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học huy động vào lớp 6 đạt 100%.
2.     Chất lượng giáo dục toàn diện
a.     Giáo dục đạo đức
- Nhà trường đã tăng cường tích hợp nội dung giáo dục địa phương, giáo dục môi trường, giáo dục kĩ năng sống, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
- Chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức, tình yêu quê hương, đất nước.
- Tập thể sư phạm nhà trường cớ tinh thần tương trợ lẫn nhau rất cao, luôn luôn có ý thức trau dồi chuyện môn nghiệp vụ, tận tụy với nghề và tình thương yêu học sinh.
           Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm học:
      - Loại tốt: 281 em (80,52%);
                - Loại khá: 66 em (18,91%);
                - Loại trung bình: 2 em (0,57%).
       - Không có HS đạo đức xếp loại yếu, kém.
     b. Giáo dục trí dục:
     + Nhà trường đã triển khai nghiêm túc học tập các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Nghệ An, các hướng dẫn thực hiện của Phòng giáo dục huyện Diễn Châu về thực hiện nhiệm vụ năm học, quy chế xét tốt nghiệp, quy chế tuyển sinh THPT, hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 58.
      + Thực hiện dạy đủ các môn học, giáo viên thực hiện đúng phân phối chương trình kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đảm bảo các yêu cầu giảng dạy của bộ môn, không cắt xén hoặc dạy trước chương trình. Có biện pháp cụ thể để củng cố kỷ cương, nề nếp dạy và học, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: soạn, giảng, chấm, trả bài.
  +  Trên cơ sở nhiệm vụ của ngành, của Sở,của Phòng giáo dục đã giao, ngay từ đầu năm học nhà trường đã lập kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu thi đua với Phòng giáo dục và đào tạo. Từ đó nhà trường cụ thể hoá kế hoạch đến từng tháng, từng tuần và chia nhỏ đến từng bộ phận để thực hiện.
 + Phát huy có hiệu quả vai trò của tổ, nhóm chuyên môn, bồi dưỡng và có kế hoạch cụ thể cho giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện và Tỉnh.
+ Chuyên môn của trường đã kiểm tra các tổ chuyên môn, giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.
   + Chỉ đạo chặt chẽ và có hiệu quả việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, dạy phụ đạo học sinh yếu, kém, Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, Tỉnh, Quốc Gia.
          Do vậy, năm học qua chất lượng đại trà, học sinh gỏi huyện được tăng lên, đặc biệt có  học sinh giỏi Tỉnh, học sinh giỏi Quốc gia.
Kết quả xếp loại học lực cuối năm học:
      - Loại giỏi : 39 em (11,17%)
                - Loại khá:   176 em (50,43%)           
                - Loại trung bình: 128 em (36,68%)
                - Loại yếu: 6 em (1,72%)
Nhận xét chung: Tỷ lệ học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi cao đạt với tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.
* Về mũi nhọn học sinh giỏi
- 2 học sinh giỏi Quốc Gia: Cao Thị Thu Duyên- 9A; Nguyễn Thị Hoài Linh- 8A.
- 7 học sinh giỏi Tỉnh( 1 em GDCD- Em Võ Thị Hải Yến; 6 em TDTT- Cao Thị Thu Duyên, Đoàn Thị Bích (2), Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Hoài Linh(2).
- 17 em lớp 9 đạt HSG cấp huyện các môn văn hóa , xếp thứ 16 toàn huyện.
-  21 em đạt khá giỏi khối 6,7,8  xếp thứ 26.
- 29 em đạt học sinh giỏi TDTT cấp huyện.
- 20 em đạt giải toán qua mạng cấp huyện
- 20 em đạt giải IOE cấp huyện
- 1 em đạt học sinh giỏi tin học cấp huyện: Nguyễn Nhật Hoàng- 8A
- Kiểm định chất lượng 9: xếp thứ 11
- Kiểm định chất lượng khối 6,7,8 : Khối 6 xếp thứ 22; khối 7: 23; khối 8:  16
- 39 em đạt HSG
- 176 em đạt HS tiên tiến 
- Thi nghề phổ thông của HS lớp 9 : 100% đạt loại từ khá trở lên.
- Tỉ lệ tốt nghiệp lớp 9 đạt : 97,2 %. ( Giỏi: 16; Khá 51; TB: 39)
- Tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10: 69 %.
- Tập thể lớp đạt danh hiệu xuất sắc: 6A,8A,7A,6B.
- Tập thể lớp đạt danh hiệu tiên tiến: , 9A, 7B 
c.Chất lượng đội ngũ giáo viên
- 1 SKKN cấp tỉnh: Cô Lê Thị Soa   .
- 1 đề tài dạy học tích hợp được dự thi cấp Bộ: Cô Võ Vân.
- Có 3 sáng kiến kinh nghiệm bậc 3  cấp huyện: Cô Loan, cô Thanh, cô  Võ Vân.                - 3 GVG cấp huyện : Cô Loan( bảo lưu), cô Thanh, thầy Trung.
- 1 GV tổng phụ trách đội giỏi: Cô Thanh.
- 15 GVDG cấp trường.
- 6 GV chủ nhiệm giỏi: Cô Thường, Loan, Cao Liên, Cao Hương, thầy Võ Tuấn Sơn, Nguyễn Huy Dũng .
- 4 GV CSTĐCS: Thái Loan, Lê Soa, Đặng Thanh, Võ Vân ( Trong đó cô Soa  được đề nghị dự xét CSTĐ cấp tỉnh)
- Tố tiên tiến: Tổ KHTN , tổ văn phòng
- TTHTCĐ xếp loại tốt.
      3. Xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chỉ đạo của Phòng giáo dục Diễn Châu, Đảng ủy xã Diễn Phú đã tạo đều kiện về nguồn lực và nhân lực để từng bước hoàn thành CSVC đảm bảo trường đạt chuẩn Quốc gia đúng lộ trình.
- Nhà trường đã có nhiều biện pháp tích cực trong giáo dục, giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia.
   4. Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên:
 a. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường:
    - Tổ chuyên môn đã phát huy tốt vai trò và nhiệm vụ của tổ chức mình trong nhà trường, triển khai tốt việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn 2-3 lần/tháng, không đơn thuần là sinh hoạt chính trị, đã thật sự đi vào bàn về tiết dạy, trao đổi kinh nghiệm ,đổi mới phương pháp, phát huy năng lực của học sinh, xây dựng ma trận đề theo khối lớp có sự thống nhất.
- Triển khai dạy học theo chủ đề và dạy học tích hợp từng nhóm theo PPCT mà giáo viên trong tổ đã thống nhất xây dựng từ đầu năm có sự phê duyệt của chuyên môn và Hiệu trưởng.
      + Kết quả:  100% CBGV tham gia sinh hoạt đầy đủ nghiêm túc có chất lượng
b. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, huyện:
     + Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường; cấp huyện theo sự chỉ đạo của phòng giáo dục. Đảm bảo đi dự đúng thành phần và làm việc nghiêm túc. 
     + Tham gia tốt các lớp tập huấn dạy học chéo môn.
- Kết quả BDTX của GV toàn trường :
  Loại giỏi: 19( 54,3%); Loại khá: 9 (25,7%);  Loại trung bình: 0.
- Kết quả BDTX của CBQL: Loại giỏi: 1(50%); Loại khá: 1 (50%)
   c. Đổi mới kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh góp phần thúc đẩy phương pháp dạy học:
 -  Triển khai thành các chuyên đề thực hiện trong năm cho các tổ nhóm thảo luận và thực hiện.
  -  Tổ chức cho toàn thể GV nghiên cứu các văn bản hướng dẫn cách xếp loại cho HS đảm bảo khách quan công bằng, chính xác.
 
5.Các hoạt động giáo dục khác
a..Giáo dục thể chất
Trường đã có khu giáo dục thể chất riêng nên việc tổ chức giảng dạy giờ thể dục trong chính khóa được đảm bảo hơn. Tránh được những lộn xộn đối với việc giảng dạy những bộ môn khác ở trên lớp.
b. Công tác Văn Thể - Mỹ và hoạy động Đoàn -  Đội
Thực hiện nghiêm túc quy định về nề nếp và chương trình hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt tập thể duy trì các buổi chào cờ đầu tuần; tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như ngày  20/11,  26/3, 08/03….
     Nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường. Triển khai có hiệu quả các phong trào của Đội theo yêu cầu của Phòng giáo dục Diễn Châu và Huyện đoàn.
 c.  Công tác quản lý tài chính
- Công tác quản lý tài chính cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc
      - Quản lý thu chi đảm bảo đúng theo các văn bản hướng dẫn của nhà nước.
d.Công tác thi đua khen thưởng
Kịp thời, công bằng, dân chủ khách quan, khen chê đúng mức có tác dụng động viên phong trào. Toàn trường có 04 CSTĐ; có 38 CB,GV,NV được công nhận là LĐTT.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
I. Kết quả nổi bật năm 2015-2016.
1. Huy động số lượng học sinh vào lớp 6: Đạt chỉ tiêu so với kế hoạch
2. Nhà trường đã tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong trường học, giữ vững sự ổn định và phát triển đơn vị.
3. Chú trọng đến chất lượng giáo dục; công tác bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi được Phòng GD đánh giá cao.
4. Công tác dân chủ trong trường học được duy trì theo Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GDĐT, công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, địa phương có hiệu quả tích cực.
5. Thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị viên chức đầu năm và kế hoạch kiểm tra nội bộ  của năm học.
2.Những hạn chế và nguyên nhân
 1.Số lượng GV ở các bộ môn không đồng đều ( thừa 1 GV Anh, 1 GV Sử, thiếu 1 GV Hóa- Sinh) do tâm lý của GV không muốn luân chuyển nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.  Một bộ phận giáo viên vi phạm chính sách KHH gia đình, chưa gương mẫu trong việc thực hện chủ trương chính sách của Nhà nước.
2. Một số giáo viên chưa linh hoạt trong việc đổi mới phương pháp dạy hcoj, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.
3. Đồ dùng thiết bị thiếu ở một số danh mục so với quy định.
4. Nguồn kinh phí chi khác trong nhà trường thấp ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của trường.
5. Tiến độ xây dựng CSVC trường đạt huẩn không đúng kế hoạch do kinh phí của địa phương hạn hẹp.
6. Một số phụ huynh chưa chú trọng việc học tập của học sinh nên số học sinh chưa ham học còn nhiều, vẫn còn học sinh bỏ giờ, nói chuyện và không đầy đủ sách vở học tập.                                                      
Phần thứ 2
DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
Căn cứ Quyết định số 3326/QĐ- UBND. VX ngày 08 tháng 7 năm 2016 của
UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch thời gian năm học 2016-2017;
Căn cứ Quyết định số 911/QĐ- SGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục đào tạo  Nghệ An về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016-2017;
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT- UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017;
Căn cứ công căn số 829/PGD&ĐT- THCS ngày 16 tháng 9 năm 2016 của PGD & ĐT Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017; Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, trường THCS Diễn PHú đề ra nhiệm vụ năm học 2016-2017 trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn như sau:
* Thuận lợi
-    Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của phòng GD ĐT Diễn Châu, Đảng ủy, UBND xã Diễn Phú, sự quan tâm ,chăm lo cho giáo dục của lãnh đạo địa phương và các ngành ,đoàn thể trong xã .
-         Đội ngũ cán bộ,đảng viên hầu hết trẻ, khỏe, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt ,năng lực chuyên môn khá trở lên ,tận tụy với công việc, nhiệt tình, yêu nghề, sống hòa đồng, đoàn kết thống nhất cao và cùng nhau xây dựng nhà trường ngày một đi lên.
-          Nhà trường được hoạt động trong môi trường xã hội tốt.
-         Chất lượng giáo dục những năm qua được giữ vững và ngày càng được phát huy hơn.
*.  Khó khăn
-         Đội ngũ GV trẻ, nhà xa, con nhỏ nên có những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm học.
-         Hầu hết phụ huynh là thuần nông nên đời sống kinh tế còn khó khăn vì vậy việc dành thời gian hướng dẫn cho con học cũng như việc đóng góp ủng hộ CSVC trường học còn hạn chế.
-         Đội ngũ giáo viên tuy thừa về số lượng nhưng chất lượng lại chưa tốt, chưa cân đối giữa các môn học.( Thừa 2 GV tiếng anh, 2 GV lịch sử, 1 GV Công dân, 1 GV thể dục, 2 GV Ngữ văn, thiếu 1 giáo viên Hóa- Sinh).
Từ những thuận lợi, khó khăn trên nhà trường đưa ra dự thảo phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho năm học 2016-2017 như sau:
 
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 
Năm học 2016-2017 trường THCS Diễn Phú tập trung triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trong tâm như sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục trung học. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua của ngành :Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục toàn diện trong nhà trường.
3. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí đối với các cơ sở GDTrH theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
5. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS).
6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực
xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
7. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ và tỉnh về đổi mới, phát triển GDTHCS.
8.Tham mưu với địa phương đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất để trường đạt chuẩn Quốc gia đúng lộ trình.
* Tổ chức biên chế
a.     Học sinh
Năm học 2016 -  2017 trường THCS Diễn Phú có 304 học sinh, được biên chế thành 10 lớp
Khối 6: 67 em; Khối 7: 76 em; Khối 8: 75 em Khối 9: 86 em
Trong đó tổng số nữ 156 em.
b.     Giáo viên: 30 ( tỉ lệ 3,0/ lớp); CBQL: 2; Nhân viên: 3
          Tổng số Đảng viên: 27
       c. Cơ sở vật chất
          Số phòng học 12, cao tầng 12, có đầy đủ phòng làm việc của BGH, HĐ GV, các  tổ chức, công trình vệ sinh,nước sạch,bờ bao...
Diện tích trường 11356 m2. có sân chơi thể chất riêng: 2.500m2
B. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ, GIẢI PHÁP
    I. Chỉ tiêu
    1  Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.
  -     100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị 05/CT-TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo,cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh .Duy trì thực hiện các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca... phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và bản sắc văn hóa của địa phương.
- 100% học sinh thực hiện tốt nội quy trường học, giáo dục truyền thống , ý nghĩa của giờ chào cờ đầu tuần, chú trọng lồng ghép giáo dục kĩ năng sống vào các giờ học.
 2. Đơn vị
        Nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016 – 2017.
     Tổ lao động: phấn đấu 3 tổ lao động tiên tiến (2 tổ tiên tiến xuất sắc)
  3  Giáo viên:
- 100% CBQL, GV tham gia BDTX (trừ những người được miễn, giảm).
- 100% CB,GV,NV có phẩm chất đạo đức tốt, được đánh giá xếp loại tốt,khá theo chuẩn nghề ngiệp, theo quy định
- 100% CBQL,GV,NV, các tổ chuyên môn,các đoàn thể có bộ hồ sơ tốt, khá.
( trong đó có 80- 85% xếp loại tốt)
- 100 % GV đều đăng ký tham gia dự thi  GV dạy giỏi cấp trường , đạt 13 GV .
- Giáo viên chủ nhiệm giỏi  cấp trường :  5 đc.
- Giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến 95% trở lên.
- Tham gia dự thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện, đạt 1 Đ/C
- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp tỉnh và đạt  01 Đ/C .
- 100% giáo viên đều phải viết sáng kiến kinh nghiệm. Có 3 SKKN bậc 3 cấp huyện
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 4 đ/c
- 100% giáo viên tham gia làm đồ dùng dạy học; Mỗi môn có 01 đồ dùng dự thi cấp huyện.
- Có 02 sản phẩm sáng tạo KHKT đạt cấp huyện.
- 100% gia đình đạt gia đình văn hóa, con cái thảo hiền, chăm ngoan, học giỏi.
- Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong đơn vị.
- Làm tốt công tác PCGD, nâng cao tỷ lệ PCGD THCS.
- Duy trì sĩ số học sinh đến trường, không có học sinh bỏ học.
- Thực hiện bồi dưỡng, tự bồi dưỡng GV về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới, kiểm tra đánh giá cho tất cả GV.
Tích cực động viên và tạo điều kiện để cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ. Tiếp tục triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng trường Trung học.
- Thực hiện dạy  thêm, học thêm theo kế hoạch .
4.Học sinh
- Đạo đức 98% tốt, khá trở lên, trung bình dưới 2,5 %, không có yếu về mặt đạo đức.
- Văn hóa:  Chất lượng đại trà đạt mặt bằng của huyện.
- Xếp loại văn hóa : Giỏi 11 % trở lên, khá 45,5 % trở lên; yếu kém không quá 5%
Chất lương mũi nhọn: Học sinh giỏi Tỉnh ít nhất 01 học sinh.
- Học sinh giỏi huyện khối 9: ít nhất 19 lượt học sinh đậu (Tổ tự nhiên 5: gồm Toán 2; Lý 1; Hóa 1; Sinh 1; Tổ xã hội 14 gồm: Văn 3; Sử 2; Anh 2; CD: 5; Địa 2).
-         Chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng các môn cụ thể như sau:
- Học sinh toàn trường tham gia giải toán, tiếng anh qua mạng, giáo viên giảng dạy môn toán, Tiếng Anh ở các lớp chịu trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp.
-         Tỷ lệ lên lớp 98% trở lên
-         Tỷ lệ xét đậu tốt nghiệp THCS 98% trở lên
-         Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT : 70%
-         100% học sinh  học nghề PT.
5. Về cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học
-         Tiếp tục tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đủ phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, bổ sung bàn ghế đúng quy định; Tăng cường xây dựng CSVC theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
-         Bổ sung tư liệu vào phòng Đoàn Đội, xây dựng truyền thống nhà trường.
-         Từng bước phấn đấu xây dựng thư viện đạt chuẩn QG.
II. Nhiệm vụ và giải pháp
   1.Công tác chính trị, tư tưởng giáo viên và GD đạo đức
*Đối với tập thể giáo viên:
- Xây dựng tập thể đơn vị thành một khối đoàn kết nhất trí cao để cùng hoàn thành mục tiêu kế hoạch, phương hướng đã đề ra.
 - Đoàn kết – hợp tác – phối hợp tốt hoạt động giữa các đoàn thể trong nhà trường vơí ban giám hiệu.
- Đoàn kết tốt nội bộ, giữa tất cả mọi thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường với nhau.
- Tham mưu,phối hợp,quan hệ tốt với lãnh đạo,với các tổ chức đoàn thể cấp xã.
- Thực hiện tốt nếp sống văn hoá ở địa bàn dân cư.
Xây dựng ý thức trách nhiệm, ý thức làm chủ, tinh thần tự giác trong mọi mặt hoạt động. Mỗi cán bộ giáo viên không ngừng nâng cao tính năng động sáng tạo, ý thức lãnh đạo quản lý và chấp hành mọi công việc một cách nghiêm túc. Động viên tương trợ nhau cùng tiến bộ. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách  của Đảng, nhà nước. Chấp hành các quy định của đơn vị, của nghành nghiêm túc.
*. Công tác giáo dục đạo đức học sinh:
 - Đầu năm cho học sinh học nội quy trường học và điều lệ nhà trường phổ thông
- Xây dựng nề nếp,quy định đồng phục vào thứ 2,5,7 hàng tuần và các ngày lễ.
- Kiện toàn lại ban chấp hành liên đội, sớm đưa các hoạt động đội vào nề nếp
- Phát huy vai trò tự quản của đội, lấy thi đua làm trọng tâm,đẩy mạnh phong trào hoạt động đội. Công bằng khách quan trong xếp loại theo chủ đề của từng đợt thi đua, gắn liền với đánh giá về GVCN  và trách nhiệm của Đoàn thanh niên.
- GVCN phải có mặt trong 15 phút đầu buổi để sinh hoạt, nắm bắt tình hình lớp: đặc biệt là những buổi đầu tiên của năm học, những đợt cao điểm của phong trào thi đua.
- Chào cờ 100% GVCN phải có mặt và mặc đúng trang phục(Xem như một giờ lên lớp: chậm, vắng nhà trường sẽ chấm công, đưa vào danh hiệu thi đua và thực hiện theo quy chế chuyên môn)
- Đến trường 100% CBGV phải treo phù hiệu công chức
- GVCN  phải nắm chắc tình hình hoàn cảnh của từng học sinh để có phương pháp giảng dạy, giáo dục phù hợp, hạn chế tối đa học sinh bỏ học, giáo dục các em bằng tình thương, lẽ phải.
- Giáo viên lớp trực tuần: Yêu cầu trong tuần đó phải có mặt trong 15 phút đầu buổi học cùng với đội, bảo vệ kiểm tra vệ sinh, CSVC
- Tăng cường và phát huy hơn vai trò của hội cha mẹ học sinh, Chi hội trưởng phụ huynh phải nắm bắt tình hình lớp hàng tuần, lắng nghe ý kiến phụ huynh phản hồi lại nhà trường  để kịp thời hơn trong việc giáo dục học sinh. Kết hợp tốt giáo dục giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội .
2. Công tác chuyên môn
*. Đối với giáo viên
- Nghiêm túc thực hiện chương trình theo quy định của BGD, thực hiện những quy định về hồ sơ, giáo án lên lớp, truyền thụ theo phương pháp mới. Giáo viên phải đầu tư trí tuệ nhằm khai thác những kiến thức mới để truyền thụ cho học sinh
- Chế độ kiểm tra đánh giá chất lượng của học sinh đều phải đúng quy chế chuyên môn. Đánh giá phải chính xác, công bằng, phản ánh đúng sức học tập của học sinh.
      - Động viên GV tham gia hội thi GVCN giỏi cấp huyện, GV dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh.
- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phương tiện, đồ dùng dạy học trước khi lên lớp. Tăng cường kiểm tra bài cũ, bài tập về nhà, sách vở ghi chép của học sinh. Động viên khuyến khích những học sinh tiếp thu chậm, yếu kém. Thường xuyên nêu gương những hoc sinh chăm ngoan vượt khó trong học tập. Xây dựng và tuyển chọn những học sinh khá giỏi để bồi dưỡng đi dự thi cấp cụm, huyện, tỉnh. Lựa chọn những học sinh yếu kém để có kế hoạch phụ đạo nâng cao chất lượng cho học sinh.
*. Đối với tổ chuyên môn
 - Thực hiện đúng công căn số 645/PGD&ĐT Diễn Châu ngày 07/9 năm 2015.
 - Tích cực đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động trong việc thực hiện chương trình và kế hoạch.
 - Xây dựng kế hoạch cụ thể , sát với nhiệm vụ năm học và kế hoạch của nhà trường .
 -  Xây dựng ma trận đề kiểm tra thống nhất cho từng bộ môn, khối lớp ở các bài kiểm tra định kỳ. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.
-  Trên cơ sở khung phân phối chương trình của Sở, sự hướng dẫn chỉ đạo của phòng GD&ĐT Diễn Châu tổ xây dựng PPCT cho từng môn, khối lớp phù hợp: Đưa nội dung dạy học chủ đề và NCBH, kiểm tra 15 phút vào PPCT.
- Triển khai hoạt động nghiên cứu bài học: mỗi tố 4 tiết trong một năm.
- Mỗi nhóm chuyên môn phấn đấu 2 chủ đề/năm học và mỗi tổ/nhóm chuyên môn có một giáo án dạy học tích hợp, một  vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn.
*. Đối với nhà trường
- Việc tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh qua từng học kỳ là việc làm hết sức quan trọng để đánh giá hiệu quả công tác của thầy và phấn đấu của trò. Việc kiểm tra được chuẩn bị chu đáo từ khâu ra đề, xếp phòng thi, công tác coi thi, chấm thi phải công bằng, nghiêm túc và chính xác, đánh giá thực chất lớp học và giáo viên. Từ đây việc xếp loại giáo viên và học sinh mới chính xác, mới có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua.
- Coi trọng công việc bồi dưỡng học sinh giỏi, công việc phải được tiến hành vào những ngày đầu của năm học .
- Phân công giáo viên bồi dưỡng có chuyên môn vững vàng, tận tụy với nghề: Khối 6,7,8: môn Văn và Toán phải đạt 3 em trở lên, các môn khác 2 em trở lên cho tất cả các khối. Khối 9 cố gắng 1 học sinh giỏi Tỉnh văn hóa
- Có kế hoạch dạy thêm, học thêm cụ thể  từng tuần, có đơn dạy thêm của GV và đơn xin học thêm của HS, có sổ đầu bài theo dõi.
- Có kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém các khối theo số tiết được tổ phân công.
- Trước khi tổ chức bồi giỏi, học thêm, đại trà lãnh đạo phải kiểm tra chặt chẽ hồ sơ giáo án của giáo viên dạy.
- Tổ chức cho học sinh khối 9 học nghề 100% theo kế hoach đã được PGD duyệt.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn.
-  Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,…  tích hợp, lồng ghép vào các môn học, hoạt động giáo dục.
- Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục được Hiệu trưởng phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.
3. Công tác phổ cập giáo dục
- Phấn đấu giữ vững đơn vị đạt PCGD THCS. Duy trì sĩ số, vận động học sinh bỏ học đến trường lớp, hoàn thành chương trình phổ câp những năm tiếp theo.
- Phân công cho giáo viên điều tra chính xác số liệu học sinh đang học và bỏ học các xóm. Đề nghị quỹ khuyến học của địa phương và nhà trường hổ trợ 1 phần quà cho những học sinh quá nghèo, quá khó khăn mà bỏ học.
- Phấn đấu không để học sinh bỏ học quá 0,02%
4. Công tác lao động và xây dựng CSVC
- Có kế hoạch tổ chức cho học sinh lao động cải tạo cảnh quan của trường. Vệ sinh trồng và tô đẹp bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát trong nhà trường.
- Thường xuyên chăm lo quét dọn nhà vệ sinh
- Có kế hoạch trồng cây trong sân trường, xung quanh trường để trong vài năm tới có môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.
- Tiếp tục xây dựng trường học đẹp
 - Vận động phụ huynh và nhân dân đóng góp xây dựng CSVC trường học để năm học 2015-2016 trường THCS Diễn Phú đạt trường chuẩn Quốc gia.
     5. Công tác thư viện – thiết bị
- Cán bộ thiết bị, thư viện phải có kế hoạch bảo quản sử dụng tốt đồ dùng dạy học, thường xuyên trực và cho giáo viên mượn trả đồ dùng dạy học trong ngày, tránh để hư hỏng hoặc mất mát.
- Tham mưu cho lãnh đạo mua đủ tài liệu tham khảo, sách nâng cao cho giáo viên và học sinh giỏi mượn. Mua đủ sách giáo khoa, thiết kế bài giảng, sách tham khảo cho giáo viên giảng dạy các bộ môn.
- Đặt các loại báo cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng thêm kiến thức qua sách báo
- Cán bộ thư viện, Thiết bị, văn phòng, y tế học đường phải nâng cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục học tập để đáp ứng yêu cầu thư viện, thiết bị, văn phòng mới hiện nay. Thường xuyên kiểm tra, sắp xếp, bảo vệ và giữ an toàn các hồ sơ tài liệu giảng dạy, đồ dùng thiết bị tài sản của trường một cách an toàn . Phấn đấu thư viện đạt chuẩn
6. Công tác tài chính, kế toán
- Thực hiện công tác thu, chi tài chính đúng quy định.
- Các khoản thu bộ phận tài vụ phải thực hiện.
- Hồ sơ sổ sách về tài chính phải rõ ràng, khoa học, chu đáo, trong ghi chép sổ sách và các chứng từ thu, chi ngân sách nhà trường phải đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ theo quy định hiện hành.
- Chế độ tiền lương: cấp phát đúng, kịp thời, phụ cấp và các chế độ cho người lao động
    - Khi thu tiền các loại đóng góp của học sinh phải ghi chép rõ ràng, có phiếu thu và ký nhận đầy đủ, tránh qua chuyện làm mất mát uy tín trước học sinh và phụ huynh.
- Những sai phạm về công tác tài chính, về vấn đề hồ sơ sổ sách đều phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.
- Tăng cường công tác kiểm tra tài chính theo kế hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của Hiệu trưởng
- Ban thanh tra nhân dân phải làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, phải giám sát mọi hoạt động trong nhà trường một cách khách quan, công bằng, dân chủ và công khai.
- Tham mưu đề xuất để nhà trường thực hiện tốt vấn đề công khai hóa, dân chủ hóa trường học, tạo niềm tin cho giáo viên, công nhân viên để mọi người phấn khởi đoàn kết, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Ban lãnh đạo phải đề ra kế hoạch thanh tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, công nhân viên trong năm học, ngoài ra còn phải tăng cường kiểm tra đột xuất khi thấy có dấu hiệu vi phạm, có biện pháp kịp thời sau thanh tra.
8. Công tác quản lý.
- Quản lý theo pháp luật. Làm việc theo chế độ thủ trưởng.
- Quản lý chuyên môn qua lịch báo giảng: Sổ đầu bài, kế hoạch chuyên môn tuần, tháng của tổ trưởng, nhóm trưởng và của từng giáo viên.Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch của các tổ trưởng,nhóm trưởng .Tổ trưởng phê duyệt kế hoạch của từng GV của tổ mình
- Tổ chuyên môn phát huy vai trò của tổ và đội ngũ cốt cán của từng cá nhân.
- Quản lý học sinh qua sổ điểm, sổ đăng bộ, sổ phổ cập.
- Quản lý đội ngũ giáo viên: Phối hợp với công đoàn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ để quản lý đội ngũ giáo viên cũng như học sinh.Thực hiện giao ban BGH, CTCĐ,TTCM,TTVP,BTĐ,TPTĐ, TKHĐ hàng tuần, hàng tháng đều đặn .Sổ trực BGH theo dõi giám sát các hoạt động của GV- HS với nhà trường, nội dung của cuộc họp giao ban trên sẻ được thông qua trước các cuộc họp HĐSP hàng tháng
- Quản lý thi đua: Thực hiện liên tục trong năm, xác định vị trí trách nhiệm của từng giáo viên và có chế độ khen chê kịp thời và đúng mức.
- Quản lý cơ sở vật chất: bảo vệ tài sản chung, mất mát phải bồi thường. Riêng lớp bàn giao phòng học, cùng tài sản trong phòng học cho lớp, mất mát, hư hỏng phải bồi thường.
- Quản lý tài chính: Thực hiện dân chủ, công khai, đúng với mọi chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, thu chi rõ ràng, minh bạch, chính xác, bảo đảm nguyên tắc theo quy định của tài chính
- Thực hiện tốt 3 công khai:về tài chính,về chất lượng, về CSVC
- Tất cả các khoản thu:Gặp kế toán viết phiếu thu và nạp tiền về quỹ để TQ nộp tiền vào Kho bạc NN theo quy định (tránh để tồn đọng tiền ở GV- HS)
- Kế toán chịu trách nhiệm tính toán chỉ tiêu giao nạp của các lớp, không để tồn đọng trong giáo viên và học sinh.
-  Trường sẽ có phần thưởng cho những học sinh, lớp, GVCN hoàn thành chỉ tiêu giao nạp trước kỳ hạn.
- Tiếp tục giữ vững đơn vị văn hóa, trước hết phấn đấu để mọi gia đình giáo viên phải là gia đinh văn hóa ở khu dân cư. Xây dựng gia đình hạnh phú, con cái chăm ngoan học giỏi, tránh xa các tệ nạn xã hội
- Xây dựng nếp sống vui tươi lành mạnh, sống cởi mở chân thành, xây dựng tinh thần đoàn kết nhân ái, giúp đở nhàu cùng tiến bộ.
- Cùng với tổng phụ trách Đội, có kế hoạch chỉ đạo các phong trào thi đua  đối với các đơn vị lớp học. Đánh giá đúng kết quả đạt được, sức cống hiến của cá nhân và tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua. Từ đó mà đánh giá giáo viên một cách chính xác.
9. Các công tác khác
- Phối hợp với hội Phụ huynh làm tốt cầu nối gia đình, nhà trường và xã hội.
- Vận động phụ huynh may quần áo đồng phục cho học sinh.
- Vận động phụ huynh mua nước uống tinh khiết cho học sinh.
- Vận động học sinh và giáo viên tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể học sinh, giáo viên.
- Thực hiện tốt các phong trào nhân đạo từ thiện trong năm.
         Kính thưa  quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo cô giáo.
         Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và dự thảo nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, thay mặt cho lãnh đạo trường tôi đã báo cáo.
         Với sự chăm lo phong trào giáo dục của cấp ủy Đảng, sự quan tâm, chỉ đạo của Phòng GD Diễn Châu, nhân dân xã nhà; sự phối hợp của các tổ chức ,đoàn thể trong nhà trường; sự phấn đấu của cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh, nhà trường phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2016-2017, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
         Cuối cùng thay mặt lãnh đạo nhà trường xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của nhà trường, chúc các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục, đan tâm hợp sức, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ năm học và trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016 – 2017, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
         Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                    
Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
-          Phòng GD&ĐT Diễn Châu
-          Đảng ủy xã Diễn Phú
-          Bộ phận chuyên môn
-          Công đoàn
- Lưu văn phòng                                                                        Cao Xuân Giai
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS DIỄN PHÚ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:89/BC-THCS                                          
                                                                           Diễn Phú, ngày 23 tháng 09 năm 2016
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 -2016
DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017
Năm học 2015 - 2016  là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXX . Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tổ chức thực hiện cuộc vận động “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo ,cô giáo là một tấm gương đạo đức ,tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, việc thực hiện quy định về phẩm chất đạo đức cán bộ ,công chức ngành GD&ĐT. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu
Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo Phòng GD&ĐT Diễn Châu; Sự phối hợp các ban, ngành,  đoàn thể; Sự quan tâm, chăm lo đến chất lượng và phong trào giáo dục của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Diễn Phú ; sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh nhà trường. Giáo dục trường THCS Diễn Phú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 trên tất cả các mặt giáo dục toàn diện.
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN  CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016
I. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương
 Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Diễn Phú  phê duyệt  chỉ đạo  về xây dựng cơ sở vật chất và các khoản thu đóng góp thỏa thuận với các bậc phụ huynh;
Công tác phổ cập GD đạt kết quả cao;
Xây dựng kế hoạch phối hợp đoàn thể trong nhà trường thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trương học thân thiện, học sinh tích cực”. “Xây dựng trường học an toàn phòng chống đuối nước trong cơ sở giáo dục THCS”.
II. Kết quả thực hiện 3 cuộc vận động và phong trào thi đua.
Thực hiện chỉ thị 03/CT- TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, nâng cao hiệu quả chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
Có mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, giữa giáo viên và học sinh; tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ( kĩ năng ứng xử, mạnh dạn trong trong giao tiếp, tự lập, ...)
II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016
1.     Duy trì sỹ số
Đầu năm: 349  học sinh
Số học sinh giảm hơn so với năm học 2014 - 2015 là 19 học sinh
Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học huy động vào lớp 6 đạt 100%.
2.     Chất lượng giáo dục toàn diện
a.     Giáo dục đạo đức
- Nhà trường đã tăng cường tích hợp nội dung giáo dục địa phương, giáo dục môi trường, giáo dục kĩ năng sống, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
- Chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức, tình yêu quê hương, đất nước.
- Tập thể sư phạm nhà trường cớ tinh thần tương trợ lẫn nhau rất cao, luôn luôn có ý thức trau dồi chuyện môn nghiệp vụ, tận tụy với nghề và tình thương yêu học sinh.
           Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm học:
      - Loại tốt: 281 em (80,52%);
                - Loại khá: 66 em (18,91%);
                - Loại trung bình: 2 em (0,57%).
       - Không có HS đạo đức xếp loại yếu, kém.
     b. Giáo dục trí dục:
     + Nhà trường đã triển khai nghiêm túc học tập các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Nghệ An, các hướng dẫn thực hiện của Phòng giáo dục huyện Diễn Châu về thực hiện nhiệm vụ năm học, quy chế xét tốt nghiệp, quy chế tuyển sinh THPT, hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 58.
      + Thực hiện dạy đủ các môn học, giáo viên thực hiện đúng phân phối chương trình kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đảm bảo các yêu cầu giảng dạy của bộ môn, không cắt xén hoặc dạy trước chương trình. Có biện pháp cụ thể để củng cố kỷ cương, nề nếp dạy và học, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: soạn, giảng, chấm, trả bài.
  +  Trên cơ sở nhiệm vụ của ngành, của Sở,của Phòng giáo dục đã giao, ngay từ đầu năm học nhà trường đã lập kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu thi đua với Phòng giáo dục và đào tạo. Từ đó nhà trường cụ thể hoá kế hoạch đến từng tháng, từng tuần và chia nhỏ đến từng bộ phận để thực hiện.
 + Phát huy có hiệu quả vai trò của tổ, nhóm chuyên môn, bồi dưỡng và có kế hoạch cụ thể cho giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện và Tỉnh.
+ Chuyên môn của trường đã kiểm tra các tổ chuyên môn, giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.
   + Chỉ đạo chặt chẽ và có hiệu quả việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, dạy phụ đạo học sinh yếu, kém, Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, Tỉnh, Quốc Gia.
          Do vậy, năm học qua chất lượng đại trà, học sinh gỏi huyện được tăng lên, đặc biệt có  học sinh giỏi Tỉnh, học sinh giỏi Quốc gia.
Kết quả xếp loại học lực cuối năm học:
      - Loại giỏi : 39 em (11,17%)
                - Loại khá:   176 em (50,43%)           
                - Loại trung bình: 128 em (36,68%)
                - Loại yếu: 6 em (1,72%)
Nhận xét chung: Tỷ lệ học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi cao đạt với tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.
* Về mũi nhọn học sinh giỏi
- 2 học sinh giỏi Quốc Gia: Cao Thị Thu Duyên- 9A; Nguyễn Thị Hoài Linh- 8A.
- 7 học sinh giỏi Tỉnh( 1 em GDCD- Em Võ Thị Hải Yến; 6 em TDTT- Cao Thị Thu Duyên, Đoàn Thị Bích (2), Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Hoài Linh(2).
- 17 em lớp 9 đạt HSG cấp huyện các môn văn hóa , xếp thứ 16 toàn huyện.
-  21 em đạt khá giỏi khối 6,7,8  xếp thứ 26.
- 29 em đạt học sinh giỏi TDTT cấp huyện.
- 20 em đạt giải toán qua mạng cấp huyện
- 20 em đạt giải IOE cấp huyện
- 1 em đạt học sinh giỏi tin học cấp huyện: Nguyễn Nhật Hoàng- 8A
- Kiểm định chất lượng 9: xếp thứ 11
- Kiểm định chất lượng khối 6,7,8 : Khối 6 xếp thứ 22; khối 7: 23; khối 8:  16
- 39 em đạt HSG
- 176 em đạt HS tiên tiến 
- Thi nghề phổ thông của HS lớp 9 : 100% đạt loại từ khá trở lên.
- Tỉ lệ tốt nghiệp lớp 9 đạt : 97,2 %. ( Giỏi: 16; Khá 51; TB: 39)
- Tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10: 69 %.
- Tập thể lớp đạt danh hiệu xuất sắc: 6A,8A,7A,6B.
- Tập thể lớp đạt danh hiệu tiên tiến: , 9A, 7B 
c.Chất lượng đội ngũ giáo viên
- 1 SKKN cấp tỉnh: Cô Lê Thị Soa   .
- 1 đề tài dạy học tích hợp được dự thi cấp Bộ: Cô Võ Vân.
- Có 3 sáng kiến kinh nghiệm bậc 3  cấp huyện: Cô Loan, cô Thanh, cô  Võ Vân.                - 3 GVG cấp huyện : Cô Loan( bảo lưu), cô Thanh, thầy Trung.
- 1 GV tổng phụ trách đội giỏi: Cô Thanh.
- 15 GVDG cấp trường.
- 6 GV chủ nhiệm giỏi: Cô Thường, Loan, Cao Liên, Cao Hương, thầy Võ Tuấn Sơn, Nguyễn Huy Dũng .
- 4 GV CSTĐCS: Thái Loan, Lê Soa, Đặng Thanh, Võ Vân ( Trong đó cô Soa  được đề nghị dự xét CSTĐ cấp tỉnh)
- Tố tiên tiến: Tổ KHTN , tổ văn phòng
- TTHTCĐ xếp loại tốt.
      3. Xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chỉ đạo của Phòng giáo dục Diễn Châu, Đảng ủy xã Diễn Phú đã tạo đều kiện về nguồn lực và nhân lực để từng bước hoàn thành CSVC đảm bảo trường đạt chuẩn Quốc gia đúng lộ trình.
- Nhà trường đã có nhiều biện pháp tích cực trong giáo dục, giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia.
   4. Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên:
 a. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường:
    - Tổ chuyên môn đã phát huy tốt vai trò và nhiệm vụ của tổ chức mình trong nhà trường, triển khai tốt việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn 2-3 lần/tháng, không đơn thuần là sinh hoạt chính trị, đã thật sự đi vào bàn về tiết dạy, trao đổi kinh nghiệm ,đổi mới phương pháp, phát huy năng lực của học sinh, xây dựng ma trận đề theo khối lớp có sự thống nhất.
- Triển khai dạy học theo chủ đề và dạy học tích hợp từng nhóm theo PPCT mà giáo viên trong tổ đã thống nhất xây dựng từ đầu năm có sự phê duyệt của chuyên môn và Hiệu trưởng.
      + Kết quả:  100% CBGV tham gia sinh hoạt đầy đủ nghiêm túc có chất lượng
b. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, huyện:
     + Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường; cấp huyện theo sự chỉ đạo của phòng giáo dục. Đảm bảo đi dự đúng thành phần và làm việc nghiêm túc. 
     + Tham gia tốt các lớp tập huấn dạy học chéo môn.
- Kết quả BDTX của GV toàn trường :
  Loại giỏi: 19( 54,3%); Loại khá: 9 (25,7%);  Loại trung bình: 0.
- Kết quả BDTX của CBQL: Loại giỏi: 1(50%); Loại khá: 1 (50%)
   c. Đổi mới kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh góp phần thúc đẩy phương pháp dạy học:
 -  Triển khai thành các chuyên đề thực hiện trong năm cho các tổ nhóm thảo luận và thực hiện.
  -  Tổ chức cho toàn thể GV nghiên cứu các văn bản hướng dẫn cách xếp loại cho HS đảm bảo khách quan công bằng, chính xác.
 
5.Các hoạt động giáo dục khác
a..Giáo dục thể chất
Trường đã có khu giáo dục thể chất riêng nên việc tổ chức giảng dạy giờ thể dục trong chính khóa được đảm bảo hơn. Tránh được những lộn xộn đối với việc giảng dạy những bộ môn khác ở trên lớp.
b. Công tác Văn Thể - Mỹ và hoạy động Đoàn -  Đội
Thực hiện nghiêm túc quy định về nề nếp và chương trình hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt tập thể duy trì các buổi chào cờ đầu tuần; tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như ngày  20/11,  26/3, 08/03….
     Nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường. Triển khai có hiệu quả các phong trào của Đội theo yêu cầu của Phòng giáo dục Diễn Châu và Huyện đoàn.
 c.  Công tác quản lý tài chính
- Công tác quản lý tài chính cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc
      - Quản lý thu chi đảm bảo đúng theo các văn bản hướng dẫn của nhà nước.
d.Công tác thi đua khen thưởng
Kịp thời, công bằng, dân chủ khách quan, khen chê đúng mức có tác dụng động viên phong trào. Toàn trường có 04 CSTĐ; có 38 CB,GV,NV được công nhận là LĐTT.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
I. Kết quả nổi bật năm 2015-2016.
1. Huy động số lượng học sinh vào lớp 6: Đạt chỉ tiêu so với kế hoạch
2. Nhà trường đã tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong trường học, giữ vững sự ổn định và phát triển đơn vị.
3. Chú trọng đến chất lượng giáo dục; công tác bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi được Phòng GD đánh giá cao.
4. Công tác dân chủ trong trường học được duy trì theo Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GDĐT, công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, địa phương có hiệu quả tích cực.
5. Thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị viên chức đầu năm và kế hoạch kiểm tra nội bộ  của năm học.
2.Những hạn chế và nguyên nhân
 1.Số lượng GV ở các bộ môn không đồng đều ( thừa 1 GV Anh, 1 GV Sử, thiếu 1 GV Hóa- Sinh) do tâm lý của GV không muốn luân chuyển nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.  Một bộ phận giáo viên vi phạm chính sách KHH gia đình, chưa gương mẫu trong việc thực hện chủ trương chính sách của Nhà nước.
2. Một số giáo viên chưa linh hoạt trong việc đổi mới phương pháp dạy hcoj, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.
3. Đồ dùng thiết bị thiếu ở một số danh mục so với quy định.
4. Nguồn kinh phí chi khác trong nhà trường thấp ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của trường.
5. Tiến độ xây dựng CSVC trường đạt huẩn không đúng kế hoạch do kinh phí của địa phương hạn hẹp.
6. Một số phụ huynh chưa chú trọng việc học tập của học sinh nên số học sinh chưa ham học còn nhiều, vẫn còn học sinh bỏ giờ, nói chuyện và không đầy đủ sách vở học tập.                                                      
Phần thứ 2
DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
Căn cứ Quyết định số 3326/QĐ- UBND. VX ngày 08 tháng 7 năm 2016 của
UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch thời gian năm học 2016-2017;
Căn cứ Quyết định số 911/QĐ- SGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục đào tạo  Nghệ An về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016-2017;
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT- UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017;
Căn cứ công căn số 829/PGD&ĐT- THCS ngày 16 tháng 9 năm 2016 của PGD & ĐT Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017; Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, trường THCS Diễn PHú đề ra nhiệm vụ năm học 2016-2017 trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn như sau:
* Thuận lợi
-    Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của phòng GD ĐT Diễn Châu, Đảng ủy, UBND xã Diễn Phú, sự quan tâm ,chăm lo cho giáo dục của lãnh đạo địa phương và các ngành ,đoàn thể trong xã .
-         Đội ngũ cán bộ,đảng viên hầu hết trẻ, khỏe, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt ,năng lực chuyên môn khá trở lên ,tận tụy với công việc, nhiệt tình, yêu nghề, sống hòa đồng, đoàn kết thống nhất cao và cùng nhau xây dựng nhà trường ngày một đi lên.
-          Nhà trường được hoạt động trong môi trường xã hội tốt.
-         Chất lượng giáo dục những năm qua được giữ vững và ngày càng được phát huy hơn.
*.  Khó khăn
-         Đội ngũ GV trẻ, nhà xa, con nhỏ nên có những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm học.
-         Hầu hết phụ huynh là thuần nông nên đời sống kinh tế còn khó khăn vì vậy việc dành thời gian hướng dẫn cho con học cũng như việc đóng góp ủng hộ CSVC trường học còn hạn chế.
-         Đội ngũ giáo viên tuy thừa về số lượng nhưng chất lượng lại chưa tốt, chưa cân đối giữa các môn học.( Thừa 2 GV tiếng anh, 2 GV lịch sử, 1 GV Công dân, 1 GV thể dục, 2 GV Ngữ văn, thiếu 1 giáo viên Hóa- Sinh).
Từ những thuận lợi, khó khăn trên nhà trường đưa ra dự thảo phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho năm học 2016-2017 như sau:
 
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 
Năm học 2016-2017 trường THCS Diễn Phú tập trung triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trong tâm như sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục trung học. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua của ngành :Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục toàn diện trong nhà trường.
3. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí đối với các cơ sở GDTrH theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
5. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS).
6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực
xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
7. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ và tỉnh về đổi mới, phát triển GDTHCS.
8.Tham mưu với địa phương đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất để trường đạt chuẩn Quốc gia đúng lộ trình.
* Tổ chức biên chế
a.     Học sinh
Năm học 2016 -  2017 trường THCS Diễn Phú có 304 học sinh, được biên chế thành 10 lớp
Khối 6: 67 em; Khối 7: 76 em; Khối 8: 75 em Khối 9: 86 em
Trong đó tổng số nữ 156 em.
b.     Giáo viên: 30 ( tỉ lệ 3,0/ lớp); CBQL: 2; Nhân viên: 3
          Tổng số Đảng viên: 27
       c. Cơ sở vật chất
          Số phòng học 12, cao tầng 12, có đầy đủ phòng làm việc của BGH, HĐ GV, các  tổ chức, công trình vệ sinh,nước sạch,bờ bao...
Diện tích trường 11356 m2. có sân chơi thể chất riêng: 2.500m2
B. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ, GIẢI PHÁP
    I. Chỉ tiêu
    1  Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.
  -     100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị 05/CT-TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo,cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh .Duy trì thực hiện các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca... phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và bản sắc văn hóa của địa phương.
- 100% học sinh thực hiện tốt nội quy trường học, giáo dục truyền thống , ý nghĩa của giờ chào cờ đầu tuần, chú trọng lồng ghép giáo dục kĩ năng sống vào các giờ học.
 2. Đơn vị
        Nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016 – 2017.
     Tổ lao động: phấn đấu 3 tổ lao động tiên tiến (2 tổ tiên tiến xuất sắc)
  3  Giáo viên:
- 100% CBQL, GV tham gia BDTX (trừ những người được miễn, giảm).
- 100% CB,GV,NV có phẩm chất đạo đức tốt, được đánh giá xếp loại tốt,khá theo chuẩn nghề ngiệp, theo quy định
- 100% CBQL,GV,NV, các tổ chuyên môn,các đoàn thể có bộ hồ sơ tốt, khá.
( trong đó có 80- 85% xếp loại tốt)
- 100 % GV đều đăng ký tham gia dự thi  GV dạy giỏi cấp trường , đạt 13 GV .
- Giáo viên chủ nhiệm giỏi  cấp trường :  5 đc.
- Giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến 95% trở lên.
- Tham gia dự thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện, đạt 1 Đ/C
- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp tỉnh và đạt  01 Đ/C .
- 100% giáo viên đều phải viết sáng kiến kinh nghiệm. Có 3 SKKN bậc 3 cấp huyện
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 4 đ/c
- 100% giáo viên tham gia làm đồ dùng dạy học; Mỗi môn có 01 đồ dùng dự thi cấp huyện.
- Có 02 sản phẩm sáng tạo KHKT đạt cấp huyện.
- 100% gia đình đạt gia đình văn hóa, con cái thảo hiền, chăm ngoan, học giỏi.
- Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong đơn vị.
- Làm tốt công tác PCGD, nâng cao tỷ lệ PCGD THCS.
- Duy trì sĩ số học sinh đến trường, không có học sinh bỏ học.
- Thực hiện bồi dưỡng, tự bồi dưỡng GV về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới, kiểm tra đánh giá cho tất cả GV.
Tích cực động viên và tạo điều kiện để cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ. Tiếp tục triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng trường Trung học.
- Thực hiện dạy  thêm, học thêm theo kế hoạch .
4.Học sinh
- Đạo đức 98% tốt, khá trở lên, trung bình dưới 2,5 %, không có yếu về mặt đạo đức.
- Văn hóa:  Chất lượng đại trà đạt mặt bằng của huyện.
- Xếp loại văn hóa : Giỏi 11 % trở lên, khá 45,5 % trở lên; yếu kém không quá 5%
Chất lương mũi nhọn: Học sinh giỏi Tỉnh ít nhất 01 học sinh.
- Học sinh giỏi huyện khối 9: ít nhất 19 lượt học sinh đậu (Tổ tự nhiên 5: gồm Toán 2; Lý 1; Hóa 1; Sinh 1; Tổ xã hội 14 gồm: Văn 3; Sử 2; Anh 2; CD: 5; Địa 2).
-         Chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng các môn cụ thể như sau:
- Học sinh toàn trường tham gia giải toán, tiếng anh qua mạng, giáo viên giảng dạy môn toán, Tiếng Anh ở các lớp chịu trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp.
-         Tỷ lệ lên lớp 98% trở lên
-         Tỷ lệ xét đậu tốt nghiệp THCS 98% trở lên
-         Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT : 70%
-         100% học sinh  học nghề PT.
5. Về cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học
-         Tiếp tục tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đủ phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, bổ sung bàn ghế đúng quy định; Tăng cường xây dựng CSVC theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
-         Bổ sung tư liệu vào phòng Đoàn Đội, xây dựng truyền thống nhà trường.
-         Từng bước phấn đấu xây dựng thư viện đạt chuẩn QG.
II. Nhiệm vụ và giải pháp
   1.Công tác chính trị, tư tưởng giáo viên và GD đạo đức
*Đối với tập thể giáo viên:
- Xây dựng tập thể đơn vị thành một khối đoàn kết nhất trí cao để cùng hoàn thành mục tiêu kế hoạch, phương hướng đã đề ra.
 - Đoàn kết – hợp tác – phối hợp tốt hoạt động giữa các đoàn thể trong nhà trường vơí ban giám hiệu.
- Đoàn kết tốt nội bộ, giữa tất cả mọi thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường với nhau.
- Tham mưu,phối hợp,quan hệ tốt với lãnh đạo,với các tổ chức đoàn thể cấp xã.
- Thực hiện tốt nếp sống văn hoá ở địa bàn dân cư.
Xây dựng ý thức trách nhiệm, ý thức làm chủ, tinh thần tự giác trong mọi mặt hoạt động. Mỗi cán bộ giáo viên không ngừng nâng cao tính năng động sáng tạo, ý thức lãnh đạo quản lý và chấp hành mọi công việc một cách nghiêm túc. Động viên tương trợ nhau cùng tiến bộ. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách  của Đảng, nhà nước. Chấp hành các quy định của đơn vị, của nghành nghiêm túc.
*. Công tác giáo dục đạo đức học sinh:
 - Đầu năm cho học sinh học nội quy trường học và điều lệ nhà trường phổ thông
- Xây dựng nề nếp,quy định đồng phục vào thứ 2,5,7 hàng tuần và các ngày lễ.
- Kiện toàn lại ban chấp hành liên đội, sớm đưa các hoạt động đội vào nề nếp
- Phát huy vai trò tự quản của đội, lấy thi đua làm trọng tâm,đẩy mạnh phong trào hoạt động đội. Công bằng khách quan trong xếp loại theo chủ đề của từng đợt thi đua, gắn liền với đánh giá về GVCN  và trách nhiệm của Đoàn thanh niên.
- GVCN phải có mặt trong 15 phút đầu buổi để sinh hoạt, nắm bắt tình hình lớp: đặc biệt là những buổi đầu tiên của năm học, những đợt cao điểm của phong trào thi đua.
- Chào cờ 100% GVCN phải có mặt và mặc đúng trang phục(Xem như một giờ lên lớp: chậm, vắng nhà trường sẽ chấm công, đưa vào danh hiệu thi đua và thực hiện theo quy chế chuyên môn)
- Đến trường 100% CBGV phải treo phù hiệu công chức
- GVCN  phải nắm chắc tình hình hoàn cảnh của từng học sinh để có phương pháp giảng dạy, giáo dục phù hợp, hạn chế tối đa học sinh bỏ học, giáo dục các em bằng tình thương, lẽ phải.
- Giáo viên lớp trực tuần: Yêu cầu trong tuần đó phải có mặt trong 15 phút đầu buổi học cùng với đội, bảo vệ kiểm tra vệ sinh, CSVC
- Tăng cường và phát huy hơn vai trò của hội cha mẹ học sinh, Chi hội trưởng phụ huynh phải nắm bắt tình hình lớp hàng tuần, lắng nghe ý kiến phụ huynh phản hồi lại nhà trường  để kịp thời hơn trong việc giáo dục học sinh. Kết hợp tốt giáo dục giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội .
2. Công tác chuyên môn
*. Đối với giáo viên
- Nghiêm túc thực hiện chương trình theo quy định của BGD, thực hiện những quy định về hồ sơ, giáo án lên lớp, truyền thụ theo phương pháp mới. Giáo viên phải đầu tư trí tuệ nhằm khai thác những kiến thức mới để truyền thụ cho học sinh
- Chế độ kiểm tra đánh giá chất lượng của học sinh đều phải đúng quy chế chuyên môn. Đánh giá phải chính xác, công bằng, phản ánh đúng sức học tập của học sinh.
      - Động viên GV tham gia hội thi GVCN giỏi cấp huyện, GV dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh.
- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phương tiện, đồ dùng dạy học trước khi lên lớp. Tăng cường kiểm tra bài cũ, bài tập về nhà, sách vở ghi chép của học sinh. Động viên khuyến khích những học sinh tiếp thu chậm, yếu kém. Thường xuyên nêu gương những hoc sinh chăm ngoan vượt khó trong học tập. Xây dựng và tuyển chọn những học sinh khá giỏi để bồi dưỡng đi dự thi cấp cụm, huyện, tỉnh. Lựa chọn những học sinh yếu kém để có kế hoạch phụ đạo nâng cao chất lượng cho học sinh.
*. Đối với tổ chuyên môn
 - Thực hiện đúng công căn số 645/PGD&ĐT Diễn Châu ngày 07/9 năm 2015.
 - Tích cực đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động trong việc thực hiện chương trình và kế hoạch.
 - Xây dựng kế hoạch cụ thể , sát với nhiệm vụ năm học và kế hoạch của nhà trường .
 -  Xây dựng ma trận đề kiểm tra thống nhất cho từng bộ môn, khối lớp ở các bài kiểm tra định kỳ. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.
-  Trên cơ sở khung phân phối chương trình của Sở, sự hướng dẫn chỉ đạo của phòng GD&ĐT Diễn Châu tổ xây dựng PPCT cho từng môn, khối lớp phù hợp: Đưa nội dung dạy học chủ đề và NCBH, kiểm tra 15 phút vào PPCT.
- Triển khai hoạt động nghiên cứu bài học: mỗi tố 4 tiết trong một năm.
- Mỗi nhóm chuyên môn phấn đấu 2 chủ đề/năm học và mỗi tổ/nhóm chuyên môn có một giáo án dạy học tích hợp, một  vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn.
*. Đối với nhà trường
- Việc tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh qua từng học kỳ là việc làm hết sức quan trọng để đánh giá hiệu quả công tác của thầy và phấn đấu của trò. Việc kiểm tra được chuẩn bị chu đáo từ khâu ra đề, xếp phòng thi, công tác coi thi, chấm thi phải công bằng, nghiêm túc và chính xác, đánh giá thực chất lớp học và giáo viên. Từ đây việc xếp loại giáo viên và học sinh mới chính xác, mới có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua.
- Coi trọng công việc bồi dưỡng học sinh giỏi, công việc phải được tiến hành vào những ngày đầu của năm học .
- Phân công giáo viên bồi dưỡng có chuyên môn vững vàng, tận tụy với nghề: Khối 6,7,8: môn Văn và Toán phải đạt 3 em trở lên, các môn khác 2 em trở lên cho tất cả các khối. Khối 9 cố gắng 1 học sinh giỏi Tỉnh văn hóa
- Có kế hoạch dạy thêm, học thêm cụ thể  từng tuần, có đơn dạy thêm của GV và đơn xin học thêm của HS, có sổ đầu bài theo dõi.
- Có kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém các khối theo số tiết được tổ phân công.
- Trước khi tổ chức bồi giỏi, học thêm, đại trà lãnh đạo phải kiểm tra chặt chẽ hồ sơ giáo án của giáo viên dạy.
- Tổ chức cho học sinh khối 9 học nghề 100% theo kế hoach đã được PGD duyệt.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn.
-  Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,…  tích hợp, lồng ghép vào các môn học, hoạt động giáo dục.
- Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục được Hiệu trưởng phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.
3. Công tác phổ cập giáo dục
- Phấn đấu giữ vững đơn vị đạt PCGD THCS. Duy trì sĩ số, vận động học sinh bỏ học đến trường lớp, hoàn thành chương trình phổ câp những năm tiếp theo.
- Phân công cho giáo viên điều tra chính xác số liệu học sinh đang học và bỏ học các xóm. Đề nghị quỹ khuyến học của địa phương và nhà trường hổ trợ 1 phần quà cho những học sinh quá nghèo, quá khó khăn mà bỏ học.
- Phấn đấu không để học sinh bỏ học quá 0,02%
4. Công tác lao động và xây dựng CSVC
- Có kế hoạch tổ chức cho học sinh lao động cải tạo cảnh quan của trường. Vệ sinh trồng và tô đẹp bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát trong nhà trường.
- Thường xuyên chăm lo quét dọn nhà vệ sinh
- Có kế hoạch trồng cây trong sân trường, xung quanh trường để trong vài năm tới có môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.
- Tiếp tục xây dựng trường học đẹp
 - Vận động phụ huynh và nhân dân đóng góp xây dựng CSVC trường học để năm học 2015-2016 trường THCS Diễn Phú đạt trường chuẩn Quốc gia.
     5. Công tác thư viện – thiết bị
- Cán bộ thiết bị, thư viện phải có kế hoạch bảo quản sử dụng tốt đồ dùng dạy học, thường xuyên trực và cho giáo viên mượn trả đồ dùng dạy học trong ngày, tránh để hư hỏng hoặc mất mát.
- Tham mưu cho lãnh đạo mua đủ tài liệu tham khảo, sách nâng cao cho giáo viên và học sinh giỏi mượn. Mua đủ sách giáo khoa, thiết kế bài giảng, sách tham khảo cho giáo viên giảng dạy các bộ môn.
- Đặt các loại báo cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng thêm kiến thức qua sách báo
- Cán bộ thư viện, Thiết bị, văn phòng, y tế học đường phải nâng cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục học tập để đáp ứng yêu cầu thư viện, thiết bị, văn phòng mới hiện nay. Thường xuyên kiểm tra, sắp xếp, bảo vệ và giữ an toàn các hồ sơ tài liệu giảng dạy, đồ dùng thiết bị tài sản của trường một cách an toàn . Phấn đấu thư viện đạt chuẩn
6. Công tác tài chính, kế toán
- Thực hiện công tác thu, chi tài chính đúng quy định.
- Các khoản thu bộ phận tài vụ phải thực hiện.
- Hồ sơ sổ sách về tài chính phải rõ ràng, khoa học, chu đáo, trong ghi chép sổ sách và các chứng từ thu, chi ngân sách nhà trường phải đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ theo quy định hiện hành.
- Chế độ tiền lương: cấp phát đúng, kịp thời, phụ cấp và các chế độ cho người lao động
    - Khi thu tiền các loại đóng góp của học sinh phải ghi chép rõ ràng, có phiếu thu và ký nhận đầy đủ, tránh qua chuyện làm mất mát uy tín trước học sinh và phụ huynh.
- Những sai phạm về công tác tài chính, về vấn đề hồ sơ sổ sách đều phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.
- Tăng cường công tác kiểm tra tài chính theo kế hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch của Hiệu trưởng
- Ban thanh tra nhân dân phải làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, phải giám sát mọi hoạt động trong nhà trường một cách khách quan, công bằng, dân chủ và công khai.
- Tham mưu đề xuất để nhà trường thực hiện tốt vấn đề công khai hóa, dân chủ hóa trường học, tạo niềm tin cho giáo viên, công nhân viên để mọi người phấn khởi đoàn kết, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Ban lãnh đạo phải đề ra kế hoạch thanh tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, công nhân viên trong năm học, ngoài ra còn phải tăng cường kiểm tra đột xuất khi thấy có dấu hiệu vi phạm, có biện pháp kịp thời sau thanh tra.
8. Công tác quản lý.
- Quản lý theo pháp luật. Làm việc theo chế độ thủ trưởng.
- Quản lý chuyên môn qua lịch báo giảng: Sổ đầu bài, kế hoạch chuyên môn tuần, tháng của tổ trưởng, nhóm trưởng và của từng giáo viên.Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch của các tổ trưởng,nhóm trưởng .Tổ trưởng phê duyệt kế hoạch của từng GV của tổ mình
- Tổ chuyên môn phát huy vai trò của tổ và đội ngũ cốt cán của từng cá nhân.
- Quản lý học sinh qua sổ điểm, sổ đăng bộ, sổ phổ cập.
- Quản lý đội ngũ giáo viên: Phối hợp với công đoàn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ để quản lý đội ngũ giáo viên cũng như học sinh.Thực hiện giao ban BGH, CTCĐ,TTCM,TTVP,BTĐ,TPTĐ, TKHĐ hàng tuần, hàng tháng đều đặn .Sổ trực BGH theo dõi giám sát các hoạt động của GV- HS với nhà trường, nội dung của cuộc họp giao ban trên sẻ được thông qua trước các cuộc họp HĐSP hàng tháng
- Quản lý thi đua: Thực hiện liên tục trong năm, xác định vị trí trách nhiệm của từng giáo viên và có chế độ khen chê kịp thời và đúng mức.
- Quản lý cơ sở vật chất: bảo vệ tài sản chung, mất mát phải bồi thường. Riêng lớp bàn giao phòng học, cùng tài sản trong phòng học cho lớp, mất mát, hư hỏng phải bồi thường.
- Quản lý tài chính: Thực hiện dân chủ, công khai, đúng với mọi chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, thu chi rõ ràng, minh bạch, chính xác, bảo đảm nguyên tắc theo quy định của tài chính
- Thực hiện tốt 3 công khai:về tài chính,về chất lượng, về CSVC
- Tất cả các khoản thu:Gặp kế toán viết phiếu thu và nạp tiền về quỹ để TQ nộp tiền vào Kho bạc NN theo quy định (tránh để tồn đọng tiền ở GV- HS)
- Kế toán chịu trách nhiệm tính toán chỉ tiêu giao nạp của các lớp, không để tồn đọng trong giáo viên và học sinh.
-  Trường sẽ có phần thưởng cho những học sinh, lớp, GVCN hoàn thành chỉ tiêu giao nạp trước kỳ hạn.
- Tiếp tục giữ vững đơn vị văn hóa, trước hết phấn đấu để mọi gia đình giáo viên phải là gia đinh văn hóa ở khu dân cư. Xây dựng gia đình hạnh phú, con cái chăm ngoan học giỏi, tránh xa các tệ nạn xã hội
- Xây dựng nếp sống vui tươi lành mạnh, sống cởi mở chân thành, xây dựng tinh thần đoàn kết nhân ái, giúp đở nhàu cùng tiến bộ.
- Cùng với tổng phụ trách Đội, có kế hoạch chỉ đạo các phong trào thi đua  đối với các đơn vị lớp học. Đánh giá đúng kết quả đạt được, sức cống hiến của cá nhân và tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua. Từ đó mà đánh giá giáo viên một cách chính xác.
9. Các công tác khác
- Phối hợp với hội Phụ huynh làm tốt cầu nối gia đình, nhà trường và xã hội.
- Vận động phụ huynh may quần áo đồng phục cho học sinh.
- Vận động phụ huynh mua nước uống tinh khiết cho học sinh.
- Vận động học sinh và giáo viên tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể học sinh, giáo viên.
- Thực hiện tốt các phong trào nhân đạo từ thiện trong năm.
         Kính thưa  quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo cô giáo.
         Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và dự thảo nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, thay mặt cho lãnh đạo trường tôi đã báo cáo.
         Với sự chăm lo phong trào giáo dục của cấp ủy Đảng, sự quan tâm, chỉ đạo của Phòng GD Diễn Châu, nhân dân xã nhà; sự phối hợp của các tổ chức ,đoàn thể trong nhà trường; sự phấn đấu của cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh, nhà trường phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2016-2017, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
         Cuối cùng thay mặt lãnh đạo nhà trường xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của nhà trường, chúc các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục, đan tâm hợp sức, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ năm học và trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016 – 2017, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
         Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                    
Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
-          Phòng GD&ĐT Diễn Châu
-          Đảng ủy xã Diễn Phú
-          Bộ phận chuyên môn
-          Công đoàn
- Lưu văn phòng                                                                        Cao Xuân Giai
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 32

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1122

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 127762